Company Logo
 

           С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                    

       Уважаеми родители,

    Уведомяваме Ви, че в периода 23.12.2019г. – 03.01.2020г. Основна сграда ще бъде затворена.

Децата от Основна сграда, за които има подадено заявление за присъствие в горепосочения период се пренасочват в Сграда 2 разпределени в сборни групи.

                                               От Ръководството
Copyright@2016 ДГ №178 "Сребърно копитце" София All Right Reserved
дизайн ИнфорМер - Мария Войнова.